Het Ariënstoneel is weer begonnen!

We waren zo goed bezig, maar helaas gooide het Coronavirus ook bij het Ariënstoneel roet in het eten. Zowel het wagenspel als beide zaalvoorstellingen zijn in 2020 afgelast. Het wagenspel wordt doorgeschoven naar 2021, de zaalvoorstellingen waaraan wij werkten worden vooralsnog op de lange baan geschoven. Deze laatste zijn niet uit te voeren volgens de corona-richtlijnen, dus het is afwachten wanneer we daar weer mee aan de slag kunnen.

Maar we willen niet bij de pakken neer zitten en daarom zijn er twee nieuwe stukken gemaakt! Onder leiding van Anne Simkens en Michel Verdaasdonk wordt er vanaf half september weer -geheel coronaproof- gerepeteerd zodat wij omstreeks mei 2021 weer op de planken kunnen!

Wij hebben er veel zin in, u hopelijk ook!

Aanmelding digitale kennismaking en workshops

Een berichtje van onze voorzitter:

Toneelvrienden,

 Zoals eerder afgesproken zullen we op 12 mei kennis maken met de 2 regisseurs die we voor het seizoen 2020-2021 hebben aangetrokken. Het zal niemand verbazen, dat we die kennismaking op een alternatieve wijze moeten insteken. Door de (verlengde) maatregelen die getroffen worden om (verdere) verspreiding van het Corona virus te verspreiden kunnen we niet fysiek bij elkaar komen. Toch denken we dat we die kennismaking niet heel veel langer moeten willen uitstellen.

We gaan er vooralsnog van uit, dat we in september/oktober de stukken waar we vorig jaar september mee zijn begonnen kunnen spelen. Aansluitend zouden we dan het seizoen 2020-2021 kunnen beginnen in november. Gezien alle (normaalgesproken) vakantieonderbrekingen is het voor de regisseurs belangrijk om in deze periode te zien met welk spelersmateriaal ze te maken gaan krijgen om met dat in het achterhoofd de keuze te maken voor de stukken waar ze mee zouden willen starten.

Vandaar de oplossing, die we met Anne en Michel hebben bedacht: we gaan de workshop organiseren met behulp van ZOOM. Er zullen afzonderlijke ‘vergaderingen’ zijn, waarbij we eerst gezamenlijk aftrappen. Vervolgens gaan de groepen naar de ‘vergadering’ van de eerste regisseur (voor de kennismaking). Na deze eerste kennismaking schakelen we over naar de andere ‘vergadering’ om na afloop daarvan af te sluiten in de ‘grote vergadering’.

Het zal even vreemd zijn, daar zijn we ons echt wel van bewust, en het is zéker geen volwaardige vervanging voor een echte live workshop. In deze situatie is het echter het beste dat we kunnen bieden.

De links voor de vergaderingen ontvangen jullie in de week voorafgaand aan de workshops.

Ben je als niet-lid geïnteresseerd in deze workshops? Stuur dan een e-mail naar info@arienstoneel.nl 

We kijken er met elkaar naar uit jullie allemaal te ‘ontmoeten’ op 12 mei.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur en Artistiek Cluster

Corné van Overveld

 

Wagenspel 2020 geannuleerd

Door alle maatregelen rond het coronavirus gaat het Wagenspel in 2020 helaas niet door…
Maar vrees niet! Wij spelen een extra leuk wagenspel in de zomer van 2021!!
 
Fun Fact: De laatste keer dat het wagenspel niet door ging, was in 1994. Dat was tevens de enige keer sinds het wagenspel verzorgd werd door het Ariënstoneel in 1962!
wagenspel2020gaatnietdoor

Update Ariënstoneel en Coronavirus

In navolging van het advies van het RIVM, heeft het Ariënstoneel besloten alle activiteiten tot in elk geval 6 april te laten vervallen. Dat betekent dat de repetities stil komen te liggen en de workshops straattheater komen te vervallen. Voor de workshop/kennismaking voor de theaterstukken van volgend jaar, wordt tzt een nieuwe datum geprikt.
Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing. Wij houden alle ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en zullen onze repetities weer oppakken wanneer het RIVM dat verantwoord acht.
Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en je medemens!

corona