Historie

In Eindhoven was vroeger de Katholieke Arbeiders Jeugd actief. Pastoor J. Martin was hun aalmoezenier. In 1940 was deze aalmoezenier van oordeel dat ontspanning in de vorm van amateurtoneel in Eindhoven nog te veel gemist werd. Omdat hij zelf een man van weinig woorden was, stapte hij naar Jan Smit, die zich juist in Eindhoven als regisseur gevestigd had en een warm voorstander was van het zogeheten ‘lekespel’. De ideeën van de regisseur en de pastoor kregen al snel gestalte in de door hen beide opgerichte vereniging. Zij kreeg de naam van de door Jan Smit bewonderde grondlegger van de Nederlandse Katholieke arbeidersbeweging, de theoloog dr. Alphonse Ariëns.

Direct na de bevrijding ging Jan Smit het ‘profane’ toneel spelen, in het bijzonder het blijspel-repertoire, onder andere ‘Bloed en Liefde’ van Godfried Bomans, voor welke humor het publiek van toen echter nog lang niet ontvankelijk was.

De Dr. Ariënsgroep werd opgericht door rector Martin op 1 september 1940. De eerste uitvoering was op 23 februari 1941 van ‘Het oordeel, Franciscus en de rovers, Een eeuw achter’. De voorstelling werd gehouden in de gymnastiekzaal die later bekend werd als het St. Jorishuis in Eindhoven.

Wat gebeurde er na de oprichting?

Vanaf de oprichting tot nu toe hebben vele enthousiaste mensen talloze stukken voor het voetlicht gebracht en het peil kan men afmeten aan de successen die behaald werden op de diverse festivals. Het samen aanpakken, samenwerken en samen de lasten dragen kweekt een vriendschapsband en leidt tot resultaten. Het is misschien daarom dat de groep nu nog bestaat.
Steeds weer voelden nieuwe mensen zich aangetrokken en steeds weer lukte het enthousiaste mensen, zowel voor als achter de schermen, te vinden die ook in staat bleken het heilig vuur van de oprichters brandend te houden.

Producties

Sinds de oprichting hebben we al meer dan 1550 voorstellingen gegeven. Het repertoire is zeer gevarieerd, zowel door een steeds meegroeiend artistiek beleid als verschillende regisseurs. Nagestreefd wordt hedendaags theater te bieden op een ‘low-budget’ basis en voor een zo groot mogelijk publiek.
Per jaar worden minimaal twee producties gerealiseerd, waarvan minstens één avondvullende zaalproductie.
Daarnaast kent de Eindhovense gemeenschap onze vereniging meer specifiek van haar traditionele opvoeringen van een Wagenspel.

Wagenspel 1964

2 reacties:

  1. Heel fijne herinneringen. Van het wagenstel in de jaren 50 op het Van Edenplein.. Later was de heer Jan Smit mijn leraar op de Mulo aan de Donboscostraat.
    Wim Coolen

    • Wat heerlijk dat het Wagenspel mooie herinneringen oproept. We hopen nog vele jaren herinneringen te mogen maken met alle kinderen (jong en minder jong) in Eindhoven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *