Historie

In Eindhoven was vroeger de Katholieke Arbeiders Jeugd actief. Pastoor J. Martin was hun aalmoezenier. In 1940 was deze aalmoezenier van oordeel dat ontspanning in de vorm van amateurtoneel in Eindhoven nog te veel gemist werd. Omdat hij zelf een man van weinig woorden was, stapte hij naar Jan Smit, die zich juist in Eindhoven als regisseur gevestigd had en een warm voorstander was van het zogeheten ‘lekespel’. De ideeën van de regisseur en de pastoor kregen al snel gestalte in de door hen beide opgerichte vereniging. Zij kreeg de naam van de door Jan Smit bewonderde grondlegger van de Nederlandse Katholieke arbeidersbeweging, de theoloog dr. Alphonse Ariëns.

Direct na de bevrijding ging Jan Smit het ‘profane’ toneel spelen, in het bijzonder het blijspel-repertoire, onder andere ‘Bloed en Liefde’ van Godfried Bomans, voor welke humor het publiek van toen echter nog lang niet ontvankelijk was.

De Dr. Ariënsgroep werd opgericht door rector Martin op 1 september 1940. De eerste uitvoering was op 23 februari 1941 van ‘Het oordeel, Franciscus en de rovers, Een eeuw achter’. De voorstelling werd gehouden in de gymnastiekzaal die later bekend werd als het St. Jorishuis in Eindhoven.

Wat gebeurde er na de oprichting?

Vanaf de oprichting tot nu toe hebben vele enthousiaste mensen talloze stukken voor het voetlicht gebracht en het peil kan men afmeten aan de successen die behaald werden op de diverse festivals. Het samen aanpakken, samenwerken en samen de lasten dragen kweekt een vriendschapsband en leidt tot resultaten. Het is misschien daarom dat de groep nu nog bestaat.
Steeds weer voelden nieuwe mensen zich aangetrokken en steeds weer lukte het enthousiaste mensen, zowel voor als achter de schermen, te vinden die ook in staat bleken het heilig vuur van de oprichters brandend te houden.

Uitgebreidere informatie

Minimaal één maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste besluiten en beslissingen voor de vereniging genomen. Tevens wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beheer.
Ook in het najaar wordt vaak nog een ledenvergadering gehouden waar de plannen, het programma en de begroting voor het volgende jaar worden behandeld.

Ons artistiek beleid

Het beoefenen van de toneelkunst in de meest ruime zin van het woord. Enerzijds om voor een zo breed mogelijk publiek toneel te brengen en anderzijds om de leden een ontspannende bezigheid te bieden.

Voor wie is het Ariëns Toneel

Het Ariëns Toneel richt zich op iedereen die interesse heeft in amateurtoneel. Om mee te spelen dient men in principe over enige toneelervaring te beschikken. Nadat een stuk gekozen is, bestaat de mogelijkheid mee te doen aan audities.
De regisseur bepaalt uiteindelijk wie mee mag doen aan de produktie.
Behalve spelers hebben we natuurlijk altijd behoefte aan mensen die achter de schermen mee willen helpen. De variatie aan taken is groot. Zo kan men zich bezighouden met de produktie (het regelen van alle zaken om de voorstelling van de grond te krijgen), de techniek, de grime, de kostuums, de PR, enz.
Wie meer informatie wil hebben kan ons altijd even een eMail sturen.

Wat doet het Ariëns Toneel

Voor de leden worden soms cursussen en workshops georganiseerd om zodoende het toneelspel kwalitatief te verbeteren en de leden meer vreugde aan het spelen te laten beleven; dat vinden we weer vertaald in een verhoogd en attractief kijkplezier voor toeschouwers. Ook blijkt dat jongeren steeds meer plezier hebben in het toneelspel. De laatste jaren spelen steeds meer jongeren (van 9 tot 19) mee in het wagenspel. Ieder jaar zijn er zelfs zoveel aanmeldingen van jongeren die mee willen spelen, dat we genoodzaakt zijn een keuze te maken.

Producties

Sinds de oprichting hebben we al meer dan 1550 voorstellingen gegeven. Het repertoire is zeer gevarieerd (tevens afhankelijk van de regisseur). Nagestreefd wordt hedendaags theater te bieden op een ‘low-budget’ basis en voor een zo groot mogelijk publiek.
Per jaar worden minimaal twee produkties gerealiseerd, waarvan minstens één avondvullende zaalproduktie.
Daarnaast kent de Eindhovense gemeenschap onze vereniging meer specifiek van haar traditionele opvoeringen van een Wagenspel.

Het Ariëns Toneel staat ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant, onder nummer: V 40235004.
We zijn tevens aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie NCA en de plaatselijke Eindhovense Theaterbond.

Rekeningnummer NL66 RABO 0188 2602 50, tnv. penningmeester Ariëns Toneel

5 Comments:

 1. Jeroen Michels§a

  Beste Ariëns,

  Graag op jullie website aandacht voor degene die begonnen is met de 51 jaar oude wagenspeltraditie van de Ariëns namelijk Frits Kroes.

  In 1942 werd Frits Kroes lid van de Dr.Ariens Toneelgroep waarvan hij zijn hele leven lid is gebleven, de laatste 10 jaar erelid. Hij heeft samen met de oprichter van de groep, Jan Smit, het gezicht van de vereniging bepaald. Hij speelde, regisseerde en leidde jonge spelers op. Hij heeft ook diverse bestuurlijke functies bekleed gedurende vele jaren zoals
  penningmeester, voorzitter en sinds het overlijden van Jan Smit was hij de artistiek leider van de groep. Hij deed dit alles op een wijze die respect afdwong van iedereen die hem kende. Hij was in staat door zijn beminnelijkheid, gevoel voor humor en vooral voortvarendheid mensen voor zich te winnen, maar vooral te enthousiasmeren voor het amateurtheater.
  Hij schreef en regisseerde 25 wagenspelen die door de Dr.Ariens toneelgroep jaarlijks gespeeld werden en nog worden tijdens de Eindhovense wagenspelweek in juli. Een straattheaterfenomeen dat mede door de ontembare inzet van Frits verworden is tot een traditie die in 2014 zijn 51e editie telt.
  6 stukken van Frits zijn in druk verschenen en in het verleden vele malen gespeeld in Brabant en daarbuiten tot zelfs in Belgie. In de meeste stukken die hij regisseerde speelde hij zelf ook nog een rol.
  Naast dit alles maakte hij zich nog verdienstelijk op allerlei gebied.
  Zo heeft hij ook nog een aantal jaren (in de vijftiger jaren) als act
  eur gefungeerd bij de semi-professionele toneelgroep De Jonge Spelers
  in Eindhoven.

  Hij was jarenlang bestuurslid van het Brabants Centrum voor het Amateurtoneel en was tevens de grondlegger van de streekkern Zuid-Oost van het BCA. In deze hoedanigheid heeft hij veel Brabantse verenigingen met raad en daad terzijde gestaan.
  Ook heeft hij een aantal jaren geregisseerd bij groepen in de regio m.n.
  bij toneelgroep St.Genesius in Helmond, toneelgroep Asten 2000 te Asten en bij de Lindespelers in Nuenen.
  Hij heeft tevens jaren lang een belangrijke bijdrage geleverd aan de regievan de buurtschappen die deelnamen aan de grote folkloristische optocht van de Brabantse Dag in Heeze.

  Voor al zijn inspanningen op het gebied van de promotie van het Brabants Amateurtoneel werd hij koninklijk onderscheiden met de
  gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
  Bovendien was hij drager van de Zilveren Rederijkersspeld, de hoogste
  onderscheiding die door het Nederlands Centrum voor het Amateurtoneel wordt toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten voor het amateurtoneel.

  Naast dit alles heeft hij zich nog op velerlei andere fronten verdienstelijk gemaakt.
  Hij heeft meegewerkt aan hoorspelen op de radio.
  Hij is een aantal jaren lector geweest in de Pius X kerk in Stratum.
  Hij deed verscheidene malen mee aan wedstrijden in het Eindhovens Dagblad betreffende het schrijven van Brabantse verhalen.
  Hij richtte een cabaretgroep op bij de sociale dienst in Eindhoven waar hij werkzaam was en leidde deze groep een aantal jaren.
  Hij schreef talloze gedichten; limericks, liedjes, voordrachten en verhalen die helaas nooit zijn uitgegeven maar die hij gebruikte voor allerlei festiviteiten.

 2. Beste Ariens,

  Ik las zojuist het stukje van Jeroen Michels. Ik heb samen met hem, vijf jaren bij de Ariens Toneelgroep gespeeld. Het was een hechte groep en we hadden een erg leuke tijd met elkaar. Ik heb een jaar een opleiding bij dit toneelgezelschap gekregen die gegeven werd door Frits Kroes. Frits was een gedreven, prettige persoonlijkheid waar ik erg veel van geleerd heb.
  Zondagavond ga ik naar het jubileumstuk “Stikstof”. Wie weet kom ik daar nog iemand tegen die ik ken uit deze fijne tijd.

  Christianne van Doveren

 3. Heidy crooymans

  Beste Ariënsgroep,
  In mijn jonge tienerjaren heb ik waarschijnlijk elje voorstelling van jullie bezocht, van de globezaal tot aan het openluchttheater waar Anatevka werd opgevoerd. Mijn oom Willem van Hooff en zijn vrouw Lies waren spelend lid bij jullie destijds. Graag zou ik weten of daar nog videoregistraties van bewaard zijn gebleven. Met vriendelijke groet, Heidy Crooymans

 4. Het moet midden jaren 60 van de vorige eeuw geweest zijn dat ik een tijd bij de Ariënsgroep vertoefde en voorstellingen heb meegespeeld. Samen met de allerbeminnelijkste Jan Smit en Frits Kroes. Die er een steeds weer in slaagden , als zij samen in een stuk speelden, verwarring te scheppen door van de teksten af te wijken of teksten toe te voegen. Plezier alom. Ik weet nog hoe het rook in de oefenruimte in Strijp.
  Fijne herinneringen.
  Ook veel, veel later in mijn leven……en allang uit Eindhoven weg, verplicht in Limburg wonend kwam de vereniging weer op mijn pad. Nu door verhalen van Teun van Wanrooy die met een van mij goede vriendinnen ging samenwonen. Ben blij dat de vereniging nog steeds bestaat, wens iedereen ook fijne, dierbare herinneringen.

 5. Beste Ariensvereniging,
  ik heb iemand gekend die in 1963 meegelopen heeft in een Arienstocht in Tilburg, tenminste naar eigen zeggen. De wandelaars hadden een soort kapmantel om, met zwarte kraag. Kan dat? Een lokale activiteit wellicht?
  Dank voor de info. hk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>