Historie

In Eindhoven was vroeger de Katholieke Arbeiders Jeugd actief. Pastoor J. Martin was hun aalmoezenier. In 1940 was deze aalmoezenier van oordeel dat ontspanning in de vorm van amateurtoneel in Eindhoven nog te veel gemist werd. Omdat hij zelf een man van weinig woorden was, stapte hij naar Jan Smit, die zich juist in Eindhoven als regisseur gevestigd had en een warm voorstander was van het zogeheten ‘lekespel’. De ideeën van de regisseur en de pastoor kregen al snel gestalte in de door hen beide opgerichte vereniging. Zij kreeg de naam van de door Jan Smit bewonderde grondlegger van de Nederlandse Katholieke arbeidersbeweging, de theoloog dr. Alphonse Ariëns.

Direct na de bevrijding ging Jan Smit het ‘profane’ toneel spelen, in het bijzonder het blijspel-repertoire, onder andere ‘Bloed en Liefde’ van Godfried Bomans, voor welke humor het publiek van toen echter nog lang niet ontvankelijk was.

De Dr. Ariënsgroep werd opgericht door rector Martin op 1 september 1940. De eerste uitvoering was op 23 februari 1941 van ‘Het oordeel, Franciscus en de rovers, Een eeuw achter’. De voorstelling werd gehouden in de gymnastiekzaal die later bekend werd als het St. Jorishuis in Eindhoven.

Wat gebeurde er na de oprichting?

Vanaf de oprichting tot nu toe hebben vele enthousiaste mensen talloze stukken voor het voetlicht gebracht en het peil kan men afmeten aan de successen die behaald werden op de diverse festivals. Het samen aanpakken, samenwerken en samen de lasten dragen kweekt een vriendschapsband en leidt tot resultaten. Het is misschien daarom dat de groep nu nog bestaat.
Steeds weer voelden nieuwe mensen zich aangetrokken en steeds weer lukte het enthousiaste mensen, zowel voor als achter de schermen, te vinden die ook in staat bleken het heilig vuur van de oprichters brandend te houden.

Uitgebreidere informatie

Minimaal één maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste besluiten en beslissingen voor de vereniging genomen. Tevens wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beheer.
Ook in het najaar wordt vaak nog een ledenvergadering gehouden waar de plannen, het programma en de begroting voor het volgende jaar worden behandeld.

Ons artistiek beleid

Het beoefenen van de toneelkunst in de meest ruime zin van het woord. Enerzijds om voor een zo breed mogelijk publiek toneel te brengen en anderzijds om de leden een ontspannende bezigheid te bieden.

Voor wie is het Ariëns Toneel

Het Ariëns Toneel richt zich op iedereen die interesse heeft in amateurtoneel. Om mee te spelen dient men in principe over enige toneelervaring te beschikken. Nadat een stuk gekozen is, bestaat de mogelijkheid mee te doen aan audities.
De regisseur bepaalt uiteindelijk wie mee mag doen aan de produktie.
Behalve spelers hebben we natuurlijk altijd behoefte aan mensen die achter de schermen mee willen helpen. De variatie aan taken is groot. Zo kan men zich bezighouden met de produktie (het regelen van alle zaken om de voorstelling van de grond te krijgen), de techniek, de grime, de kostuums, de PR, enz.
Wie meer informatie wil hebben kan ons altijd even een eMail sturen.

Wat doet het Ariëns Toneel

Voor de leden worden soms cursussen en workshops georganiseerd om zodoende het toneelspel kwalitatief te verbeteren en de leden meer vreugde aan het spelen te laten beleven; dat vinden we weer vertaald in een verhoogd en attractief kijkplezier voor toeschouwers. Ook blijkt dat jongeren steeds meer plezier hebben in het toneelspel. De laatste jaren spelen steeds meer jongeren (van 9 tot 19) mee in het wagenspel. Ieder jaar zijn er zelfs zoveel aanmeldingen van jongeren die mee willen spelen, dat we genoodzaakt zijn een keuze te maken.

Producties

Sinds de oprichting hebben we al meer dan 1550 voorstellingen gegeven. Het repertoire is zeer gevarieerd (tevens afhankelijk van de regisseur). Nagestreefd wordt hedendaags theater te bieden op een ‘low-budget’ basis en voor een zo groot mogelijk publiek.
Per jaar worden minimaal twee produkties gerealiseerd, waarvan minstens één avondvullende zaalproduktie.
Daarnaast kent de Eindhovense gemeenschap onze vereniging meer specifiek van haar traditionele opvoeringen van een Wagenspel.

Het Ariëns Toneel staat ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant, onder nummer: V 40235004.
We zijn tevens aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie NCA en de plaatselijke Eindhovense Theaterbond.

Rekeningnummer NL66 RABO 0188 2602 50, tnv. penningmeester Ariëns Toneel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *